Τενοντίτιδα υπερακανθίου

ICD-10: Μ75.1

Βλέπε επίσης και τα υποκεφάλαια Οστεοαρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, Τενοντίτιδα δικεφάλου, Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, Περιτενοντίτιδα αποτιτανωμένη και Ρήξη υπερακανθίου στο παρόν κεφάλαιο.

 

Αιτίες

Εκφυλιστική κατάσταση στον τένοντα του υπερακανθίου με συμφύσεις, οίδημα κ.ά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται για τενοντίτιδα, αλλά περισσότερο για τενοντοπάθεια.

 

Η τενοντίτιδα μπορεί να εκδηλωθεί αιφνίδια μετά από από καταπόνηση (π.χ. τσουγκράνισμα φύλλων, ελαιοχρωματισμός πάνω από το οριζόντιο επίπεδο).

Συχνά αποτελεί μέρος ενός συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής (μηχανική προστριβή στην κάτω επιφάνεια του ακρωμίου).

 

Συμπτώματα

Πόνος ηρεμίας, κυρίως σε ολόκληρη τη διάρκεια της νύχτας, δυσχέρεια κατάκλισης στην πλευρά με την ενόχληση, πόνος σε απαγωγή, μερικές φορές αντανάκλαση κερκιδικά στο πάνω άκρο και τον αγκώνα.

 

Διαφορική διάγνωση

Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, ενθεσοπάθεια (ως μέρος σπονδυλαρθρίτιδας), τενοντίτιδα δικεφάλου, παγωμένος ώμος, αποτιτανωμένη περιτενοντίτιδα (συχνότερα προσβάλλεται η κατάφυση του υπερακανθίου), αυχενική ριζοπάθεια, αυχενοβραχιαλγία, καοήθεια (μεταξύ άλλων μεταστάσεις από τον πνεύμονα).

 

Αντικειμενική εξέταση

Ευαισθησία στο πάνω τμήμα του ώμου (δεν είναι δυνατή η ψηλάφηση του μυοτενόντιου πέταλου, γιατί βρίσκεται κάτω από το ακρώμιο).

 

Συχνά αδυναμία απαγωγής πάνω από το οριζόντιο επίπεδο (οι αντίχειρες προς τα κάτω κατά τον έλεγχο).

Επώδυνη αντίδραση κατά την ενεργητική κίνηση 70-130 μοιρών (‘’επώδυνο τόξο’’) κυρίως σε καταπόνηση.

 

Διερεύνηση

Αν ο ασθενής δε βελτιώνεται μέσα σε 1 μήνα, γίνεται ακτινογραφία της άρθρωσης του ώμου με ερώτημα:

‘’Συνθήκες στενότητας;’’

Το υπερηχογράφημα μπορεί να δείξει πάχυνση τένοντα και ίσως ρήξεις τένοντα.

 

Θεραπεία

Ένεση κορτιζόνης (με αναλγητικά) είναι καλύτερο να γίνεται από τη ραχιαία επιφάνεια κατευθείαν κάτω από τη γωνία του ακρωμίου στον υπακρωμιακό θύλακο (π.χ. 2 mL μεθυλπρεδνιζολόνης + 3mL μεπιβακαῒνης 10 mg/mL).

 

Αν υπάρχει σκέψη σχετικά με αποτιτανωμένη περιτενοντίτιδα και ταυτόχρονη αναρρόφηση επασβεστώσεων, είναι στην πράξη δύσκολο, αφού προϋποθέτει ότι είναι καλά εντοπισμένος ο πυρήνας της επασβέστωσης  και απαιτείται μεγάλη σύριγγα, γιατί συχνά η σύσταση είναι σαν ‘’οδοντόκρεμα’’, αποφόρτιση, αναλγητικά και/ή ΜΣΑΦ, πάντα φυσιοθεραπεία.

 

Ασθενής με μακροχρόνιο/ υποτροπιάζοντα πόνο πρέπει να παραπέμπεται σε ορθοπαιδική κλινική με ερώτημα για διενέργεια εγχείρησης.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Iβουπροφαίνη | Nαπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 

Παρακεταμόλη.

 

Στεροειδή:

Μεθυλπρεδνιζολόνη | Ακετονίδιο τριαμσινολόνης.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019