Τροχαντηρίτιδα, Θυλακίτιδα μείζονος τροχαντήρα

ICD-10: Μ70.6

Ορισμός

Φλεγμονή στην κατάφυση του μεγάλου μυός και τους εξωτερικούς θυλάκους του μείζονα τροχαντήρα, στην κατάφυση του μέσου γλουτιαίου.

 

Αιτία

Υπερκαταπόνηση, μονότονες κινήσεις (π.χ. εργασία με πεντάλ ποδιού).

Λανθασμένη στάση άκρων ποδιών/ γονάτων.

Δευτεροπαθής σε διάφορες επώδυνες καταστάσεις της ΣΣ, οστεοαρθρίτιδα ισχίου, χωλότητα, τραυματισμός του ισχίου.

 

Συμπτώματα

Πόνος σε καταπόνηση ή τοποθέτηση σε πλάγια θέση, ακόμη και σε καθιστική θέση με το ισχίο σε κάμψη, όπως και σε βάδιση σε σκάλα.

Συχνά αντανάκλαση του πόνου στην έξω πλευρά του μηρού.

 

Αντικειμενική εξέταση

Τοπική ευαισθησία στην ψηλάφηση του ανώτερου ραχιαίου μέρους της περιοχής του τροχαντήρα με τον ασθενή σε πλάγια θέση.

Ο πόνος μπορεί να προκληθεί μπροστά σε ταυτόχρονη προσαγωγή και έσω στροφή του ποδιού.

 

Διαφορική διάγνωση

Ισχιαλγία, κάταγμα ισχίου, οστεοαρθρίτιδα ισχίου, σπονδυλαρθρίτιδα, μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο με αναφερόμενο πόνο από τον απιοειδή μυ ή μία σπονδυλωτική ΣΣ.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση.

Στο υπερηχογράφημα μπορεί να αποκαλυφτεί ένας οιδηματώδης θύλακος.

Διενεργείται α/α της άρθρωσης του ισχίου σε υποψία νόσου της οστεοαρθρίτιδας.

 

Θεραπεία

Ξεκούραση, αποφόρτιση με πατερίτσα, ΜΣΑΦ ή ένεση στεροειδούς με αναλγητικά τοπικά στο πιο ευαίσθητο τμήμα (π.χ. με 2 mL μεθυλπρεδνιζολόνης + 3 mL μεπιβακαῒνης 10mg/mL, με βελόνα 70 mm), ανύψωση του αντίθετου άκρου ποδιού με ορθοπαιδικό ένθεμα από φελλό στην οξεία φάση, φυσιοθεραπεία (διατάσεις, ασκήσεις σταθεροποίησης στο σημείο της κύρτωσης).

 

Οι ενοχλήσεις συχνά υποχωρούν αυτόματα μετά από μήνες.

 

Παραπομπή σε ορθοπαιδικό, όταν πρόκειται για ενοχλήσεις μεγάλης διάρκειας, ενδεχομένως εγχείρηση σε περιπτώσεις σοβαρές και μακροχρόνιας διάρκειας.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Iβουπροφαίνη | Nαπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 

Στεροειδές:

Μεθυλπρεδνιζολόνη | Ακετονίδιο τριαμσινολόνης.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019