Υπεξάρθρημα κεφαλής κερκίδας, Επώδυνος πρηνισμός (Pigluxation – Pulled elbow)

ICD-10: S53.0

Ορισμός

Υπεξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας μέσα στο δακτυλιοειδή σύνδεσμο.

 

Αιτία

Έλξη κατά την επιμήκη κατεύθυνση του πάνω άκρου.

Στις συνηθισμένες περιπτώσεις η κάκωση προκύπτει στην προσπάθεια ανύψωσης ενός παιδιού από το έδαφος με την έλξη του από το πάνω άκρο.

 

Συμπτώματα

Το παιδί σταματά να κινεί τον αγκώνα του.

Το αντιβράχιο διατηρείται κοντά στο σώμα του σε πρηνισμό και ελαφρή κάμψη.

 

Διερεύνηση

Τυπική κλινική εικόνα.

Η σημασία του ακτινολογικού ελέγχου είναι περιορισμένη, γιατί στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν έχουν αναπτυχθεί ούτε επασβεστωθεί πλήρως οι πυρήνες οστέωσης.

Ζητήστε ακτινογραφία σε υποψία κατάγματος.

 

Θεραπεία

Η ανάταξη συχνότερα είναι ευχερής με κάμψη του αγκώνα στις 90ο.

Στη συνέχεια κρατήστε τον αντίχειρα πάνω στην κεφαλή της κερκίδας και εκτελέστε υπτιασμό του πάνω άκρου.

Τότε ίσως να νιώσετε κάτι.

 

Σχετικά γρήγορα μετά από την ανάταξη το παιδί ξεκινάει να χρησιμοποιεί και πάλι το πάνω άκρο του.

Μην ξεχνάτε να καθησυχάσετε τον συχνά ταλαιπωρημένο γονέα, ενημερώνοντας τον ότι δεν απαιτείται άσκηση κάποιας υπερβολικής βίας, για να προκληθεί ένας ‘’επώδυνος πρηνισμός’’.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019