Οζίδια Heberden, Οζίδια Bouchard

ICD-10: Μ15

Ορισμός

Οστεοαρθρίτιδα των ΑΜΦ-αρθρώσεων (Heberden), των ΕΜΦ-αρθρώσεων (Bouchard).

 

Αιτία

Άγνωστη. Σχετίζεται με κληρονομικότητα, ηλικία, γυναικείο φύλο.

 

Συμπτώματα

Σκληρά οστεοφυτικά εξογκώματα, τα οποία δίνουν  όψη παραμόρφωσης στις αρθρώσεις, συχνά με σταθερή παρέκκλιση της άρθρωσης.

Οίδημα και επώδυνες κινήσεις, πόνος και ευαισθησία ποικίλου βαθμού.

 

Συχνά ο πόνος υποχωρεί, όταν η άρθρωση έχει γίνει δύσκαμπτη μετά από πολλά χρόνια.

Συχνά αρθρικός πόνος εξαιτίας οστεοαρθρίτιδας ακόμη και σε άλλες αρθρώσεις.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ψηλαφητική ευαισθησία, διόγκωση και παρέκκλιση της άρθρωσης, συχνά οστεοαρθρίτιδα σε πολλές άλλες αρθρώσεις.

 

Διαφορική διάγνωση

Η ψωριασική αρθροπάθεια μπορεί να προκαλέσει παρόμοιες βλάβες.

Ελέγξτε τυχόν ύπαρξη ψωριασικών βλαβών στο δέρμα και/ή εκδηλώσεις από τα νύχια.

 

Θεραπεία

Ενημέρωση για τη φύση των βλαβών.

Σε έντονα συμπτώματα χορηγούνται ΜΣΑΦ ή ένεση κορτιζόνης.

    

Φαρμακευτική αγωγή

 

ΜΣΑΦ:

Δικλοφαινάκη | Ιβουπροφαίνη | Ναπροξένη | Κετοπροφαίνη.

 

Στεροειδές:

Μεθυλπρεδνιζολόνη | Ακετονίδιο τριαμσινολόνης.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019