Ίλιγγος – Ακουστικός όγκος

ICD-10: D33.3

Καλοήθης όγκος, που προκαλεί συμπτώματα βαθμηδόν, καθώς αναπτύσσεται, αργή έναρξη ιλίγγου, μονόπλευρες εμβοες, καθώς και μονόπλευρη μείωση ακοής.

Μπορεί να εκδηλωθεί ίλιγγος τόσο περιστροφικός, όσο και με χαρακτήρα αστάθειας.

Σε μεγαλύτερους όγκους προκύπτουν παρεγκεφαλιδικά συμπτώματα (διαταραχές ισορροπίας και αταξία) και κίνδυνος συμπίεσης.

 

Η διερεύνηση διενεργείται διαμέσου ΩΡΛ/κής κλινικής με ΑΤ ή ΜΤ.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019