Ίλιγγος – Ίλιγγος με αίσθημα λιποθυμίας, Προσυγκοπή

Βλέπε το υποκεφάλαιο Λιποθυμία/ συγκοπή στο παρόν κεφάλαιο.

 

Αιτίες

Εγκεφαλική υποαιμάτωση από διάφορες αιτίες:

Ίλιγγος αγγειοπνευμονογαστρικός, υπόταση/ ορθοστατική υπόταση/ υπέρταση.

Αρρυθμίες, όπως Adam-Stokes, σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, βραδυ-/ ταχυαρρυθμίες, κολπική μαρμαρυγή.

 

Μυοκαρδιοπάθεια, αρτηριοσκλήρυνση, αορτική στένωση, αφυδάτωση.

Σε αφυδάτωση σκεφτείτε την ενίσχυση της δράσης των ΑΥΑ/ αναστολέων-ΜΕΑ, οφειλόμενη σε φάρμακα/ υπερβολική δόση αντιϋπερτασικής θεραπευτικής αγωγής.

Σκεφτείτε επίσης τη νιτρογλυκερίνη.

Αναιμία από έλλειψη σιδήρου, Β12, φυλλικού οξέος, πολυκυτταραιμία.

 

Συμπτώματα

Το αίσθημα λιποθυμίας με αστάθεια μπορεί συχνά να προκληθεί από αλλαγές της στάσης του σώματος (κυρίως σε έγερση).

 

Διαφορική διάγνωση

Επιληψία, ημικρανία.

 

Αντικειμενική εξέταση/ Διερεύνηση

Νευρολογική και σωματική αντικειμενική εξέταση με στόχο τον έλεγχο καρδιάς/ αγγείων, των καρωτίδων, της αρτηριακής πίεσης, δοκιμασία ορθοστατικής υπότασης, ΗΚΓ, ίσως 24ωρη καταγραφή του.

 

Εργαστηριακός έλεγχος με τη μορφή Hb, θρομβοκυττάρων, γλυκόζης-πλ, θυρεοειδικού προφίλ, ηλεκτρολυτών, ίσως Β12-ορ, φυλλικού οξέος-πλ, ομοκυστεῒνης-ορ, ίσως ΑΤ ή ΜΤ εγκεφάλου, ανασκόπηση φαρμακευτικής αγωγής.

 

Θεραπεία

Κατά της βασικής αιτίας, σωματική κίνηση.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019