Ίλιγγος – Λαβυρινθίτιδα

ICD-10: Η83.3

Σε ασθενή με ωτίτιδα και περιστροφικό ίλιγγο υποψιαστείτε πάντα λαβυρινθίτιδα!

 

Παρουσιάζεται σε επέκταση λοίμωξης στο εσωτερικό αυτί, κατά κανόνα διαμέσου μιάς ωτίτιδας, αλλά μπορεί επίσης και να προκύψει λόγω μηνιγγίτιδας, αυτοάνοσης αντίδρασης ή χολοστεατώματος, οξέα συμπτώματα με μείωση ακοής, ίσως ωταλγία, γενική επίδραση, ίλιγγο, πυρετό, εμετούς.

 

Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει νυσταγμό.

Καταγράψτε την κατεύθυνσή του.

 

Επείγουσα παραπομπή σε ΩΡΛ/κή κλινική.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019