Ίλιγγος – Οξεία βλάβη του έσω ωτός (Laesio auris interna)

ICD-10: Η83.0

Αιμορραγία ή θρόμβωση στο εσωτερικό αυτί.

Έντονος ίλιγγος με ταυτόχρονη μείωση της ακοής, νυσταγμός προς την πλευρά του υγιούς αυτιού.

Η ενόχληση υποχωρεί μέσα σε περίπου ένα 24ωρο.

Επείγουσα παραπομπή σε ΩΡΛ/κή κλινική.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019