Ίλιγγος – Περιφερικός ίλιγγος, Ωτογενής ίλιγγος, Αιθουσαίος ίλιγγος

ICD-10: Η81

Ορισμός

Περιστροφικός ίλιγγος περιφερικής προέλευσης.

 

Συμπτώματα/ Αντικειμενική εξέταση

Περιστροφικός ίλιγγος με νυσταγμό, κατά κανόνα παθολογική δοκιμασία απότομης στροφής του κεφαλιού.

Αυτόματος νυσταγμός οριζόντια, που δεν καταστέλλεται κατά τη σταθεροποίηση του βλέμματος.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας τυφλοσούρτης ως βοήθημα για τη διάκριση μεταξύ του ιλίγγου περιφερικού και κεντρικού τύπου.

Σε ασθενή > 70 ετών σπάνια πρόκειται για ωτογενή ίλιγγο.

 

Περιφερικός ίλιγγος                  Κεντρικός ίλιγγος

Δοκιμασία απότ. στροφής κεφ     Παθολογογική/ θετική                Φυσιολογική

Ναυτία/εμετός                            Σοβαρός                                  Ποικίλου βαθμού

Διαταραχή ισορροπίας                Ήπια-μέτρια                             Σοβαρή

Απώλεια ακοής                          Όχι (αιθουσαία νευρωνίτιδα)       Ασυνήθιστη                                                   Ναι (Menière)

Διάφορα νευρολογικά

συμπτώματα                               Ασυνήθιστα                             Συνηθισμένα

Νυσταγμός                                  Οριζόντιος                               Ποικίλλει

Frenzel  (αυτόματος νυσταγμός)    Αύξηση                                   Μείωση.

 

Αιφνίδια έναρξη μονόπλευρης απώλειας ακοής, που συνδέεται με προβλήματα ιλίγγου:

Σκεφτείτε κυρίως τη νόσο Menière, τη λαβυρινθίτιδα, τον ακουστικό όγκο, τον ωτικό ζωστήρα.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019