Επιληψία – Επιληπτική κατάσταση (status epilepticus)

ICD-10: G41.9

Ορισμός

Δύο ή περισσότερες επιληπτικές κρίσεις χωρίς πλήρη ανάρρωση ή ΕΠ-κρίση μεγαλύτερης διάρκειας από 30 λεπτά.

 

Στην πράξη αναφέρεται σε ασθενείς με επιληπτική κρίση διάρκειας > 5 λεπτών ή που δεν είχε ξυπνήσει μεταξύ των κρίσεων, όπως σε επιληπτική κατάσταση.

 

Όλοι οι τύποι επιληψίας μπορούν να προκαλέσουν επιληπτική κατάσταση.

 

Θεραπεία

Επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή.

Σε προσβολή μεγάλης χρονικής διάρκειας κίνδυνος για υποξία, εγκεφαλικό οίδημα, εγκεφαλικές κακώσεις και κυκλοφορική καταπληξία.

Περιστατικό για μονάδα εντατικής θεραπείας.

 

Επιληπτική κατάσταση, όπως και όλες οι κρίσεις, που υπερβαίνουν τα πέντε λεπτά, αντιμετωπίζονται με τον ασθενή σε θέση ανάνηψης, χορήγηση οξυγόνου 10-12 L/ λεπτό με μάσκα (ρινικοί καθετήρες 2-5 L/ λεπτό), 10 mg διαζεπάμη ενδοφλέβια (0,25 – 0,50 mg/ kg βάρους σώματος, το μέγιστο 5 mg/ λεπτό).

 

Παρακολουθήστε την αρτηριακή πίεση, τις σφύξεις, τη μέτρηση του οξυγόνου στο αίμα και ελέγξτε τη γλυκόζη-πλ. και, αν γίνεται, τους ηλεκτρολύτες.

Αν το φάρμακο δεν έχει δράσει πλήρως μετά από πέντε λεπτά, επαναλαμβάνεται η χορήγηση διαζεπάμης.

Αν γίνεται, επίσης φωσφαινυτοῒνη ενδοφλέβια, η οποία αναμιγνύεται με φυσιολογικό ορό 15-20 mg/ kg βάρους σώματος 10 mg/ kg βάρους σώματος, αν ο ασθενής λαμβάνει ήδη φαινυτοῒνη, το μέγιστο 150 mg/ λεπτό.

Αν η κρίση συνεχίζεται παρά τα παραπάνω, επιπλέον φωσφαινυτοῒνη 5-10 mg/ kg βάρους σώματος ενδοφλέβια.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Διαζεπάμη.

Φαινυτοῒνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019