Επισκληρίδια αιμορραγία

ICD-10: S06

Ορισμός

Αιμορραγία ανάμεσα στη σκληρή μήνιγγα και το οστό του κρανίου.

 

Αιτία

Κάκωση του κεφαλιού με έλλειμμα κατά κανόνα μηνιγγικών αρτηριών, κυρίως σε παιδιά και νεαρά άτομα.

 

Συμπτώματα

Κεφαλαλγία, εμετός, κόπωση, επιληπτικοί σπαμοί, διάταση κορών οφθαλμών, ενδεχομένως μονόπλευρη παράλυση, απώλεια συνείδησης.

 

‘’Κλασική’’ κλινική εικόνα:

Κάκωση κεφαλιού με θόλωση διάνοιας/απώλεια συνείδησης, ξυπνάει και μετά επανέρχεται σε μειωμένο επίπεδο συνείδησης, υψηλός κίνδυνος για συμπίεση του εγκεφαλικού στελέχους.

Κατά κανόνα η εξέλιξη διαρκεί ώρες, αλλά ο κίνδυνος διατηρείται υψηλός πολλές ημέρες μετά από τον τραυματισμό.

 

Αντικειμενική εξέταση

Σε ασθενή με μειωμένη συνείδηση παρακολουθείστε το βαθμό εγρήγορσης, την αναπνοή, την ΑΠ, το σφυγμό, τις αντιδράσεις των κορών (σε συμπίεση του εγκεφαλικού στελέχους αυξάνεται η αρτηριακή πίεση, ο σφυγμός πέφτει, οι κόρες παρουσιάζουν μυδρίαση και ακινησία, εκτατικοί σπασμοί).

 

Διερεύνηση

Σε ακτινογραφία κρανίου χωρίς κάταγμα δεν αποκλείεται η διάγνωση. ΑΤ-κρανίου.

Σημειώστε ότι η οσφυονωτιαία παρακέντηση αντενδείκνυται.

 

Θεραπεία

Επείγουσα παραπομπή σε νευροχειρουργό.

Η επίβλεψη του ασθενή γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω.

Εξασφάλιση ελεύθερης φλεβικής οδού, χορήγηση οξυγόνου.

Υψηλή θνητότητα, ίσως χρειαστεί τρυπανισμός.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019