Κεφαλαλγία – Πρωτοπαθής φθινοπώρου, Πρωτοπαθής προσπάθειας, Πρωτοπαθής οργασμού

Ορισμός

Κεφαλαλγία, που εκλύεται από βήχα/ φυσική προσπάθεια/ οργασμό.

 

Αιτία

Πιθανόν οξεία αρτηριακή αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

 

Συμπτώματα

Οξείας έναρξης, κατά κανόνα αμφοτερόπλευρη ισχυρή παλλόμενη κεφαλαλγία μετά από τις δραστηριότητες, που έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Συνήθως υποχωρεί μέσα σε δευτερόλεπτα ως ώρες.

 

Διαφορική διάγνωση

Από υπαραχνοειδή αιμορραγία κ.ά. εγκεφαλικές  βλάβες.

 

Διερεύνηση

Πριν να μπει η διάγνωση, πρέπει να αποκλείεται η ενδοεγκεφαλική βλάβη.

 

Θεραπεία

ΜΣΑΦ πριν από την προσπάθεια, ενδεχομένως χορήγηση βήτα αποκλειστών ή εργοταμίνης προληπτικά.           

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Δικλοφαινάκη.

Εργοταμίνη.

Μετοπρολόλη.

Ναπροξένη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019