Μεθερπητικός πόνος, Πόνος, που σχετίζεται με ζωστήρα

ICD-10: G53

Ορισμός

Πόνος, που σχετίζεται με οξεία λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα ή παραμονή του πόνου και μετά από την υποχώρηση των φυσαλίδων, μεθερπητικός πόνος.

 

Αιτίες

Λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα.

 

Συμπτώματα

Οξύς αλγαισθητικός πόνος.

Ο συγκεκριμένος τύπος πόνου μπορεί να εκδηλωθεί ήδη περίπου μία μέρα, προτού εκδηλωθούν οι φυσαλίδες.

Ο μεθερπητικός πόνος είναι νευρογενής με χαρακτηριστικά, που μπορεί να ποικίλλουν από δυσφορία με αίσθημα αιμωδίας μέχρι κοφτερό, καυστικό και σαν κέντρισμα δυνατό πόνο.

 

Αντικειμενική εξέταση

Πόνος στο νευρικό τμήμα, που έχει προσβληθεί.

Στο οξύ στάδιο ανάπτυξη φυσαλίδων στα όρια του δερμοτομίου.

 

Θεραπεία

Σε λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα εξετάστε το ενδεχόμενο για θεραπεία με αντιικά σκευάσματα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, μέσα σε 72 ώρες (βαλακικλοβίρη ή ακικλοβίρη).

Αυτό χρειάζεται, για να περιοριστεί η λοίμωξη και για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μεθερπητικού πόνου.

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς πάνω των 50 ετών και/ή με μειωμένη ανοσολογική άμυνα.

 

Ο οξύς πόνος (αλγαισθητικός) αντιμετωπίζεται θεραπευτικά με παρακεταμόλη ή ηπιότερα οπιούχα.

Ο μεθερπητικός πόνος (νευρογενής) αντιμετωπίζεται με τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά (αμιτριπτυλίνη) με τιτλοποίηση της δόσης μέχρι τα 75 mg/ 24ωρο.

Σε πιο οξείς πόνους/ ανεπαρκή δράση των παραπάνω δοκιμάζεται η γκαμπαπεντίνη, η πρεγκαμπαλίνη ή η καρβαμαζεπίνη.

 

Η κρέμα λιδοκαῒνης επαλείφεται, αν η περιοχή, που έχει προσβληθεί, δεν είναι τόσο εκτεταμένη ή σε ορισμένους ασθενείς είναι αποτελεσματική η κρέμα καψαϊκίνης.

Μερικές φορές η TENS μπορεί να αποτελεί μία αξιόλογη συμπληρωματική μεθοδο αντιμετώπισης.

 

Σε ανθεκτικούς πόνους μπορεί να είναι αποτελεσματικά τα ισχυρά οπιούχα, όπως και οι επισκληρίδιες ενέσεις στεροειδών.

                      

Φαρμακευτική αγωγή

 

Ακικλοβίρη.

Αμιτριπτυλίνη.

Βαλακικλοβίρη.

Γκαμπαπεντίνη.

Ισχυρά οπιούχα.  

Καρβαμαζεπίνη.

Καψαϊκίνη.

Λιδοκαῒνη.

Πρεγκαμπαλίνη.

Τραμαδόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019