Μπορέλια – 2παθές & 3παθές στάδιο. Ακροδερματίτιδα, Χρόνια ατροφική ακροδερματίτιδα, ΧΑΑ

ICD-10: A69 ή L90.4

Ορισμός

Χρόνια φλεγμονώδης δερματική νόσος εξαιτίας λοίμωξης από μπορέλια.

 

Αιτία

Λοίμωξη από μπορέλια, κατά κανόνα borrelia afzelii.

 

Συμπτώματα

Μονήρεις, κηλιδόμορφες, αργά αναπτυσσόμενες κυανέρυθρες δερματικές βλάβες, κυρίως περιφερικά στην εκτατική επιφάνεια των άκρων, συχνά ακόμη και στην εσωτερική πλευρά του άκρου ποδιού.

Προσβάλλει συχνότερα ηλικιωμένες γυναίκες.

Συχνά συγχρόνως ενοχλήσεις, όπως αρθραλγίες και/ή μυαλγίες.

Η δερματική νόσος αναπτύσσεται σε διάρκεια μηνών μέχρι έτους μετά από τη λοίμωξη από μπορέλια και συχνά οδηγεί σε αναστρέψιμη ατροφία του δέρματος.

Εκδηλώνεται περιφερική νευροπάθεια με αισθητηριακές και/ή κινητικές διαταραχές σε σχέση με την προσβλημένη περιοχή του δέρματος.

Διαφορική διάγνωση

Κυκλοφορική ανεπάρκεια.

 

Διερεύνηση

Κλινική διάγνωση, ίσως δερματική βιοψία για ιστολογική εξέταση.

Ο ορολογικός έλεγχος δείχνει υψηλούς τίτλους τύπου-IgG.

 

Θεραπεία

 

Πρέπει να χορηγηθεί σε συνεργασία με λοιμωξιολόγο ή δερματολόγο.

Η θεραπεία περιλαμβάνει χορήγηση δοξυκυκλίνης 100 mg 2x1 για 21 ημέρες ή πενικιλίνη 2 g x3 για 21 ημέρες.

Αργή ανάρρωση, συχνά με διατήρηση περιφερικής νευροπάθειας, καθώς και δυσχρωμία και ατροφία του δέρματος.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Δοξυκυκλίνη.

Πενικιλίνη-V: Φαινοξυμεθυλοπενικιλίνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019