Νοσήματα μεταδιδόμενα με κρότωνα

Μεταδιδόμενες λοιμώξεις, που χρειάζεται να λαμβάνετε υπόψη είναι:

 

* Babesiosis (ή ανθρώπινη πιροπλάσμωση).

Βλέπε τον Καλοκαιρινό πυρετό στο κεφ. των Αναπνευστικών νοσημάτων.

 

* Borrelia.

Το συχνότερο.

Βλέπε το υποκεφάλαιο Μπορέλια στο παρόν κεφάλαιο, όπως και το Μεταναστευτικό ερύθημα στο κεφ. των νοσημάτων του Δέρματος.

 

* Candidatus neoehrlichia mikurensis.

Βλέπε τον Καλοκαιρινό πυρετό στο κεφ. των Αναπνευστικών νοσημάτων.

 

* Ehrlichia phagocytophila (Ehrlichios).

Βλέπε τον Πυρετό από κρότωνα στο κεφ. των Αναπνευστικών νοσημάτων.

 

* Flavivirus (Λοίμωξη-TBE).

Βλέπε το υποκεφάλαιο του παρόντος κεφαλαίου.

 

* Fransicella Tularensis (Harpest/ Tularemia).

Βλέπε το υποκεφάλαιο Τουλαραιμία στο κεφάλαιο των Αναπνευστικών νοσημάτων.

 

* Rickettsia.

Βλέπε τον Πυρετό από κρότωνα στο κεφάλαιο των Αναπνευστικών νοσημάτων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019