ΠΙΕ. Παροδική αμαύρωση (amaurosis fugax)

ICD-10: G45

Βλέπε επίσης και το υποκεφάλαιο ‘’Παροδική αμαύρωση’’ και ‘’Κροταφική αρτηρίτιδα’’ στο κεφάλαιο των οφθαλμικών νοσημάτων.

 

Σύντομο ΠΙΕ, εξαφανίζεται η όραση, σαν να έχει κατεβεί πτυσσόμενη κουρτίνα.

Κατά κανόνα η όραση επανέρχεται μέσα σε δύο λεπτά.

Σκεφτείτε στένωση/ πηγή εμβόλου από τα καρωτιδικά αγγεία και την πιθανότητα της κροταφικής αρτηρίτιδας.

Επείγουσα παραπομπή σε νευρολογική ή παθολογική κλινική.

Υπάρχει κίνδυνος μόνιμης τύφλωσης ή ΑΕΕ.

 

Στην κλινική υπερηχογράφημα των καρωτιδικών αγγείων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο θεραπευτικής χορήγησης ασενοκουμαρόλης και/ή χειρουργικής θεραπείας.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019