Τικς

ICD-10: F95 || DSM-IV: 307.23

Βλέπε τον αντίστοιχο τίτλο στο κεφάλαιο των Παιδιατρικών νοσημάτων.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019