Υποσκληρίδια αιμορραγία

ICD-10: S06

Ορισμός

Φλεβική αιμορραγία κάτω από τη σκληρή μήνιγγα.

 

Αιτίες

Αιμορραγία μετά από κάκωση, κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με αντιπηκτική φαρμακευτική αγωγή και σε αλκοολικούς.

 

Συμπτώματα

Μπορεί να παρουσιαστεί κεφαλαλγία, επίπεδο συνείδησης ποικίλου βαθμού, αποπροσανατολισμός, σύγχυση, προβλήματα ομιλίας, ίσως μονόπλευρη αδυναμία, μυϊκές συσπάσεις.

 

Οξεία:

Συνήθως έναρξη συμπτωμάτων μέσα σε τρία 24ωρα μετά από την κάκωση.

Μερικές φορές απώλεια συνείδησης και ελεύθερο μεσοδιάστημα, μέχρι να επανέλθει η γενικευμένη επίδραση, όπως σε επισκληρίδιο αιμάτωμα.

 

Χρόνια:

Κατά κανόνα έναρξη συμπτωμάτων πάνω από τρεις ημέρες μετά από την κάκωση.

 

Αντικειμενική εξέταση

Μειωμένο επίπεδο συνείδησης και ίσως νευρολογικά ελλείμματα.

 

Διαφορική διάγνωση

Όγκος εγκεφάλου.

 

Διερεύνηση

ΑΤ-εγκεφάλου, αποφυγή ΟΝΠ, παραπομπή σε νευροχειρουργό.

 

Θεραπεία

Σε νευροχειρουργική κλινική:

Τρυπανισμός.

 

Σε ανεπηρέαστο ασθενή με μικρό αιμάτωμα:

Αναμονή.

Μπορεί να απορροφηθεί.

Αποτελεί αρμοδιότητα ειδικού νευροχειρουργού.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019