Βλεφαρικές παθήσεις – Βλεφαρίτιδα

ICD-10: H01

Βλέπε το υποκεφάλαιο: Βλεφαρίτιδα, Φλεγμονή των βλεφάρων στο  ’’Ο ερυθρός οφθαλμός’’ στο παρόν κεφάλαιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019