Βλεφαρικές παθήσεις – Κριθή

Ορισμός

Οξεία φλεγμονή της εξωτερικής μοίρας των αδένων (του Zeiss).

 

Αιτιολογία

Κατακράτηση στον αδένα του βλεφαρικού χείλους + λοίμωξη (συχνά σταφυλοκοκκική).

 

Συμπτώματα

Οιδηματώδης και ευαίσθητος αδένας του Zeiss.

 

Θεραπεία

Συνήθως επέρχεται αυτόματη ίαση.

Μπορεί να χορηγηθεί οφθαλμική αλοιφή με αντιβιοτικά.

Ίσως φανεί χρήσιμη η χορήγηση κλοξακιλίνης από το στόμα.

Όταν πρόκειται για ώριμη κριθή με κίτρινη κεφαλή, διανοίξτε, κάνοντας τομή με το εργαλείο αφαίρεσης ξένου σώματος.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Κλοξακιλίνη.

Φουσιδικό οξύ: Οφθαλμικό εναιώρημα.

Χλωραμφενικόλη: Οφθαλμική αλοιφή.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019