Βλεφαρικές παθήσεις – Παράλυση προσωπικού νεύρου

ICD-10: G51

Βλέπε το υποκεφάλαιο Πάρεση του Bell στο κεφάλαιο των νευρολογικών νοσημάτων, για τις διάφορες θεραπείες και τη διερεύνηση της κατάστασης.

 

Ορισμός

Κεντρική ή περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρου.

 

Αιτιολογία

Συνήθως το αίτιο της περιφερικής παράλυσης του προσωπικού (πάρεση Bell) είναι άγνωστο, αλλά μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος της νευρομπορελίωσης.

Επίσης μπορεί να οφείλεται σε ιογενή λοίμωξη.

Πιο ασυνήθιστο αίτιο είναι η ανάπτυξη όγκου με εντοπισμένη επίδραση στο προσωπικό νεύρο, όπως το ακουστικό νευρίνωμα.

 

Συμπτώματα

Μονόπλευρη μείωση/κατάργηση της κινητικότητας των μυών του προσώπου.

Η περιφερική παράλυση του προσωπικού προκαλεί πλήρη παράλυση.

Συχνότερα η προσβολή του οφθαλμού συνίσταται από αδυναμία πλήρους κλεισίματος του βλεφάρου.

Η κεντρική παράλυση προσβάλλει αποκλειστικά το κάτω ημιμόριο του προσώπου, γιατί ο άνω κλάδος του προσωπικού, που νευρώνει το μέτωπο και την περιοχή των οφθαλμών, δέχεται αμφοτερόπλευρη νεύρωση.

Η κεντρική παράλυση του προσωπικού λοιπόν μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να σταματήσει εκεί, αφού δεν επηρεάζει το βλέφαρο.

Η παράλυση πολλές φορές υποχωρεί αυτόματα, αλλά είναι συχνότερες οι υπολειμματικές βλάβες και ιδιαίτερα η εκδήλωση σύσπασης του προσβλημένου τμήματος του προσώπου με αποτέλεσμα ασυμμετρία.

 

Θεραπεία

Η αδυναμία κλεισίματος του βλεφάρου ειδικά τη νύχτα μπορεί να οδοηγήσει σε προσβολή του κερατοειδούς.

Γι’ αυτό απαιτείται αντιμετώπιση με τον ειδικό επίδεσμο, που φέρει γυαλί όρασης, αλλιώς χρειάζεται το κλείσιμο του ματιού με χρήση προστατευτικής ταινίας.

 

Απαιτείται συχνή χρήση τεχνητών δακρύων σε μορφή γέλης.

Όταν η προσβολή του κερατοειδούς είναι εκτεταμένη, ο ασθενής πρέπει να θεραπεύεται από ή σε στενή συνεργασία με οφθαλμίατρο.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Υποκατάστατα δακρύων: Οφθαλμική γέλη.

  
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019