Ερυθρός οφθαλμός – Ξένο σώμα

Βλέπε το υποκεφάλαιο ’’Ξένα σώματα, (εξωτερικά) του επιπεφυκότα και αντίστοιχα του κερατοειδούς στα ’’τραύματα του οφθαλμού’’ στο παρόν κεφάλαιο.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019