Ερυθρός οφθαλμός – Οφθαλμικός έρπης, Οφθαλμικός ζωστήρας

ICD-10: B02

Συμπτώματα

Μερικές φορές άλγος ως μοναδικό πρόδρομο σύμπτωμα, εξανθήματα στην άνω περιοχή του τρίδυμου νεύρου.

 

Αν το εξάνθημα εντοπίζεται στη μύτη, υπάρχει κίνδυνος για συμμετοχή του οφθαλμού με βλάβη του κερατοειδούς και/ή ιρίτιδα, μερικές φορές ερυθρότητα του οφθαλμού με μειωμένη όραση.

 

Θεραπεία

Χορήγηση από το στόμα ακικλοβίρης ή βαλακικλοβίρης οπωσδήποτε μέσα στα τρία πρώτα 24ωρα.

Αν υπάρχει συμπτωματολογία από τον οφθαλμό, συστήνεται παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική για εκτίμηση.

 

Προφυλακτική χορήγηση χλωραμφενικόλης για τυχόν δευτεροπαθή βακτηριδιακή λοίμωξη.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Ακικλοβίρη.

Βαλακικλοβίρη.

Χλωραμφενικόλη: Οφθαλμική αλοιφή.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019