Ερυθρός οφθαλμός – Υπόσφαγμα, Αιμορραγία κάτω από τον επιπεφυκότα

ICD-10: H11

Αιτιολογία

Ακίνδυνη αυτόματη αιμορραγία/ έλλειμμα αγγείου, κάκωση, υπέρταση.

 

Συμπτώματα

Αιφνίδια εκδήλωση.

Ομοιογενής ερυθρότητα σε όλη την περιοχή της αιμορραγίας.

Καμία επίδραση στην όραση ούτε πόνος.

 

Θεραπεία

Καμία.

Αποκατάσταση σε 1-2 εβδομάδες.

Ελέγξτε την ΑΠ.

Ελέγξτε το δείκτη INR, αν ο ασθενής λαμβάνει ασενοκουμαρόλη (ή βαρφαρίνη).

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019