Ξαφνική απώλεια όρασης – Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς (Ablatio retinae, Amotio retinae)

ICD-10: H33

Συμπτώματα

Γκρίζες σκιές περιφερικά στο οπτικό πεδίο του ενός οφθαλμού, οι οποίες στη συνέχεια εξαπλώνονται προς το κέντρο.

Συχνότερα ξεκινά από το κάτω/ έσω τμήμα του οπτικού πεδίου.

Συχνά, όχι όμως πάντα έχει προηγηθεί η εμφάνιση σκούρων κηλίδων στο οπτικό πεδίο και/ή φωτοψίες (σπίθες, αστραπές) περιφερικά.

 

Αντικειμενική εξέταση

Στο αρχικό στάδιο της νόσου είναι δυσχερής η διαπίστωση κάποιας βλάβης με την άμεση οφθαλμοσκόπηση.

Όταν όμως έχουν επηρεαστεί τα κεντρικά τμήματα του οπτικού πεδίου, μπορεί κάποιος να δει την γκρίζα αποκολλημένη περιοχή του αμφιβληστροειδούς.

Ελέγξτε τα οπτικά πεδία.

 

Διαφορική διάγνωση

Φαινόμενο αύρας σε ημικρανία, αποκόλληση υαλοειδούς σώματος.

Οι φωτοψίες δεν είναι ασυνήθιστες σε προβλήματα του αυχένα.

 

Θεραπεία

Παραπομπή επειγόντως σε οφθαλμολογική κλινική.

Η μοναδική θεραπεία της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς είναι η χειρουργική επέμβαση ή σε ορισμένες περιπτώσεις με λέιζερ ή κρυοθεραπεία.

 

Αν έχει αποκολληθεί το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς, απαιτείται επείγουσα επέμβαση, για να διασωθεί η κεντρική όραση.

 

Σε πρώιμο στάδιο, όταν τα μοναδικά συμπτώματα του ασθενούς είναι μαύρες κηλίδες στο οπτικό πεδίο και φωτεινές λάμψεις, τα οποία αποτελούν ενδείξεις αποκόλλησης του υαλοειδούς σώματος, μπορεί να έχει προκληθεί κάποια ρήξη του αμφιβληστροειδούς.

Η συγκεκριμένη βλάβη μπορεί να αντιμετωπιστεί με λέιζερ, ώστε να αποφευχτεί η εξέλιξή της σε αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

Αν η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς χειρουργηθεί στην οξεία φάση και δεν υπάρχει συμμετοχή της ωχρής κηλίδας, η πρόγνωση είναι κατά κανόνα εξαιρετική.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019