Ξαφνική απώλεια όρασης – Εμβολή κεντρικής αρτηρίας, Απόφραξη αρτηριακού κλάδου

ICD-10: H34

Αιτιολογία

Αγγειακή νόσος.

 

Οι προδιαθετικοί παράγοντες είναι οι ίδιοι, όπως και σε άλλα αγγειακά νοσήματα, με κίνδυνο εμβολής:

Κάπνισμα, υπέρταση, διαβήτης, υψηλά επίπεδα λιπιδίων αίματος, πολυκυτταραιμία, θρομβοκυττάρωση, αρρυθμία, μεγάλη ηλικία.

 

Συμπτώματα

Οξεία μονόπλευρη τύφλωση ή απώλεια οπτικού πεδίου.

Δεν προηγείται κανένα πρόδρομο σύμπτωμα, εκτός από το ότι πρωτύτερα μπορεί να είχε συμβεί παροδική αμαύρωση.

 

Διαφορική διάγνωση

Αμφιβληστροειδική ημικρανία (σταδιακή έναρξη συμπτωμάτων), γλαύκωμα (υψηλή ενδοφθάλμια πίεση),

παροδικές απώλειες όρασης λόγω υψηλής ενδοκράνιας πίεσης (αποκλείστε το οίδημα της οπτικής θηλής),

οπτική νευρίτιδα (σκλήρυνση κατά πλάκας, απώλεια της κεντρικής όρασης, συχνά άλγος κατά τις κινήσεις των οφθαλμών), κροταφική αρτηρίτιδα (έλεγχος ΤΚΕ, ψηλάφηση των κροταφικών αρτηριών),

απόφραξη κλάδου της κεντρικής αρτηρίας (προκαλεί περιορισμένο έλλειμμα οπτικού πεδίου).

 

Διερεύνηση

Στην οξεία φάση έλεγχος ΤΚΕ + ψηλάφηση κροταφικής αρτηρίας.

 

Στη συνέχεια διερεύνηση προδιαθετικών παραγόντων για εμβολή:

ΑΠ, Hb, PLT, γλυκόζη πλάσματος, ΗΚΓ, επίπεδα λιπιδίων. Κάπνισμα;

 

Θεραπεία

Επείγουσα παραπομπή σε νευρολογική ή παθολογική κλινική.

Αντιμετωπίζεται, όπως ένα ΠΙΕ/ΑΕΕ.

Δεν υπάρχει θεραπεία, επειδή όμως υπάρχει κίνδυνος για μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως νεοαγγείωση στο μάτι, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται από οφθαλμίατρο.

Αντιμετωπίστε τους παράγοντες κινδύνου αγγειακών νοσημάτων και φροντίστε για τη διακοπή του καπνίσματος.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019