Ξαφνική απώλεια όρασης – Θρόμβωση κεντρικής φλέβας, Θρόμβωση φλεβικού κλάδου

ICD-10: H34

Αιτιολογία

Αγγειακή νόσος, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν υπέρταση, διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, αρτηριοσκλήρυνση και κάπνισμα ως προδιαθεσικοί παράγοντες.

Επιπλέον παράγοντες κινδύνου αποτελούν και τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά σκευάσματα και η ημικρανία με αύρα.

 

Συμπτώματα

Μονόπλευρη, ταχεία σε διάρκεια ωρών απώλεια της όρασης.

 

Αντικειμενική εξέταση

Κατά την οφθαλμοσκόπηση φαίνονται στο βυθό του οφθαλμού άφθονες αιμορραγίες (αμφιβληστροειδούς) σχήματος φλόγας, διευρυσμένα φλεβικά αγγεία και συχνά οίδημα οπτικής θηλής.

 

Θεραπεία

Λείπει η αιτιολογική θεραπεία στο οξύ στάδιο.

Συστήνεται έλεγχος τυχόν παραγόντων κινδύνου.

Δε χρειάζεται επείγουσα παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική (επικοινωνήστε τηλεφωνικά με οφθαλμίατρο), αλλά χρειάζεται παρακολούθηση από οφθαλμίατρο.

 

Σε οίδημα ωχρής κηλίδας μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο θεραπείας με ένεση μέσα στο υαλοειδές σώμα με δεξαμεθαζόνη.

 

Σε εκτεταμένη αμφιβληστροειδική ισχαιμία ενέχει κίνδυνος νεοαγγείωσης, που μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγίες και δευτεροπαθές γλαύκωμα.

Η θεραπεία εδώ συνίσταται σε φωτοπηξία με λέιζερ.

 

Επειδή υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ της θρόμβωσης της κεντρικής φλέβας και του ’’κοινού’’ χρόνιου γλαυκώματος, συστήνεται συνέχιση της παρακολούθησης από οφθαλμίατρο.

Επανεκτίμηση, όσο αφορά τους καρδιαγγειακούς παράγοντες.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019