Ξαφνική απώλεια όρασης – Οίδημα οπτικής θηλής

ICD-10: H47.1

Ορισμός

Οίδημα του οπτικού νεύρου στο βυθό του οφθαλμού (οπτική θηλή).

 

Αιτιολογία

Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση λόγω εγκεφαλικού όγκου, τραυματισμού, ενδο- ή εξωκρανιακής αιμορραγίας, ΑΕΕ ή σοβαρής υπέρτασης κ.ά.

 

Συμπτώματα

Οπτικές συσκοτίσεις, δηλαδή σκοτεινιάζει μπροστά από τον ένα ή και τους δύο οφθαλμούς.

Ίσως διπλωπία, περιορισμός οπτικών πεδίων και διαταραχές αντίληψης των χρωμάτων.

Προοδευτική επιδείνωση σε διάρκεια εβδομάδων.

 

Ίσως κεφαλαλγία (κυρίως τις πρωινές ώρες και όταν αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση, όπως π.χ. σε βήχα, αφόδευση), ναυτία, εμετός.

Ενδεχομένως νευρολογικά ελλείμματα, το είδος των οποίων εξαρτάται από την περιοχή του εγκεφάλου, που έχει προσβληθεί.

 

Αντικειμενική εξέταση

Ασαφή όρια οπτικής θηλής, συχνότερα αμφοτερόπλευρη. Συμφόρηση αγγείων αμφιβληστροειδούς, ίσως αιμορραγίες.

 

Διερεύνηση

ΑΠ. CT-εγκεφάλου.

Στην καθημερινή ιατρική πράξη η διερεύνηση πραγματοποιείται επειγόντως σε παθολογική ή νευρολογική κλινική.

 

Θεραπεία

Απαιτείται θεραπεία των κύριων εκλυτικών αιτίων.

Το οίδημα αντιμετωπίζεται συμπτωματικά με διουρητικά και στεροειδή.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019