Οφθαλμικά νοσήματα, που επηρεάζουν την όραση – Φωτοψίες, ”Αστραπές”

ICD-10: H53

Συμπτώματα

Η όραση αστραπών.

 

Αιτιολογία

Αποκόλληση υαλοειδούς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, ημικρανία, αυχενικές ενοχλήσεις.

 

Θεραπεία

Αν υπάρχει αναμνηστικό ιστορικό αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς

(γκρίζα σκιά/’’κουρτίνα’’, που κάνει κυματισμούς στο οπτικό πεδίο),

απαιτείται παραπομπή επειγόντως σε οφθαλμολογική κλινική.

Για περισσότερα βλέπε στα αντίστοιχα υποκεφάλαια.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019