Οφθαλμικά νοσήματα, που επηρεάζουν την όραση – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια

ICD-10: H35

Αιτιολογία

Αυξανόμενες εναποθέσεις χρωστικής στον αμφιβληστροειδή, κληρονομική.

Υπάρχουν διάφορες μορφές της νόσου στην καθεμία, από τις οποίες η εξέλιξη είναι διαφορετική.

 

Συμπτώματα

Βραδέως αυξανόμενη απώλεια της περιφερικής όρασης με όλο και μεγαλύτερη ’’όραση τούνελ’’.

Συχνά τα συμπτώματα είναι ήδη παρόντα σε νεαρή ηλικία με μειωμένη ικανότητα όρασης στο σκοτάδι και το σούρουπο (νυκταλωπία).

 

Φωτοφοβία, ήπιο θάμβος όρασης.

Με την πάροδο του χρόνου προοδευτικά αυξανόμενη ελάττωση της περιφερικής όρασης μέχρι μία κατάσταση, που μοιάζει με όραση μέσα από ένα λεπτό σωλήνα.

Η εξέλιξη του συμπτώματος αυτού ποικίλλει πολύ.

Στο τελικό στάδιο μπορεί να επέλθει τύφλωση.

Συνήθης αιτία σοβαρής ελάττωσης της όρασης σε εργασιακή ηλικία.

 

Αντικειμενική εξέταση

Απώλεια της περιφερικής όρασης.

Εναποθέσεις χρωστικής στον αμφιβληστροειδή.

 

Διερεύνηση

Ιστορικό, δοκιμασία Donder.

Επιπλέον διερεύνηση γίνεται διαμέσου οφθαλμολογικής κλινικής.

 

Θεραπεία

Δεν υπάρχει κάποια ειδική και τεκμηριωμένη θεραπεία.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019