Οφθαλμικά νοσήματα, που επηρεάζουν την όραση – Μεταμορφοψίες, Καμπύλες γραμμές στο οπτικό πεδίο

ICD-10: H53

Ορισμός

Ανωμαλίες της οπτικής αντίληψης.

 

Αιτιολογία

Πιθανή νόσος του αμφιβληστροειδούς.

Συνήθως πρόκειται για την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς (’’κίτρινη κηλίδα’’).

 

Συμπτώματα

Η ευθεία γραμμή ή η σειρά των γραμμάτων γίνεται αντιληπτή ως διακεκομμένη ή καμπύλη.

Η εικόνες φαίνονται παραμορφωμένες.

 

Θεραπεία

Παραπομπή σε οφθαλμολογική κλινική για εκτίμηση, αν πρόκειται για οίδημα της κίτρινης κηλίδας (μέσα σε 1 εβδομάδα) και, αν χρειάζεται, επιπλέον ενέργειες.

 

Βλέπε το υποκεφάλαιο:

Εκφύλιση της ωχράς.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019