Οφθαλμικά νοσήματα, που επηρεάζουν την όραση – Φαινόμενο της άλω (φωτοστέφανο)

ICD-10: H53

Ορισμός

Η όραση φωτεινών κύκλων γύρω από φωτεινές πηγές.

 

Αιτιολογία

Διάθλαση του φωτός λόγω θολώσεων στα όργανα του οφθαλμού, που είναι διαπερατά στο φως.

Συνηθέστερο αίτιο είναι ο καταρράκτης (εναποθέσεις στο φακό), όπως και στο οξύ γλαύκωμα

(θολερότητα λόγω οιδήματος στο επιθήλιο του κερατοειδούς).

 

Επίσης η ιρίτιδα/ ιριδοκυκλίτιδα (θολερότητες στον πρόσθιο θάλαμο του οφθαλμού).

 

Συμπτώματα

Σταθερό φαινόμενο στον καταρράκτη.

Διαλείποντα συμπτώματα (ακόμη και πρόδρομα συμπτώματα) στο οξύ γλαύκωμα.

 

Διερεύνηση

Έλεγχος όρασης.

Περικεράτιος ένεση;

Οφθαλμοσκόπηση (ακτίνες καταρράκτη; Θολερότητα υδατοειδούς υγρού;).

Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης.

 

Θεραπεία

Ανάλογα με το αίτιο.

Για περισσότερα βλέπε ό,τι αναφέρεται στη σχετική διάγνωση.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019