Τραύματα οφθαλμού – Τραυματικό έλκος βλεφάρου

ICD-10: S01

Θεραπεία

Τα πολύ μικρά και επιφανειακά τραύματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις ειδικές για τραύματα αποστειρωμένες κολλητικές ταινίες ή με μία μικρή συρραφή.

 

Τα μεγαλύτερα, βαθύτερα τραύματα και τα σχισίματα με ακανόνιστα τραυματικά χείλη, καθώς και τα τραύματα, που γειτνιάζουν με τις δακρυϊκές οδούς, να παραπέμπονται για συρραφή σε οφθαλμολογική κλινική.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019