Τραύματα οφθαλμού – Ύφαιμα, Αιμορραγία πρόσθιου θαλάμου

ICD-10: H21

Αιτιολογία

Το πιο συχνό αίτιο είναι αμβλύ τραύμα του οφθαλμού.

 

Συμπτώματα

Διπλωπία και μειωμένη οπτική οξύτητα.

Η εκτίμηση, αν πρόκειται για πιο σοβαρή επίδραση με υποψία βαθύτερου τραυματισμού, διενεργείται επειγόντως από οφθαλμίατρο.

 

Θεραπεία

Αν πρόκειται για ήπιο τραύμα και μικρή αιμορραγία, δηλαδή έχει μόνο τη μορφή λεπτής γραμμής στο κάτω μέρος του πρόσθιου θαλάμου, δεν απαιτείται επείγουσα αντιμετώπιση.

Εντούτοις χρειάζεται ανάπαυση του ασθενή και εκτίμηση από οφθαλμίατρο, ώστε να αποκλειστεί τραυματισμός του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού.

 

Σε μεγάλες αιμορραγίες με σοβαρή μείωση της όρασης και/ή σοβαρή κάκωση, απαιτείται επείγουσα παραπομπή του ασθενή για οφθαλμολογική εκτίμηση.

Μπορεί να συμβεί ιριδοδιάλυση, η οποία είναι δύσκολα ορατή σε μεγάλες αιμορραγίες.

 

Απαιτείται βεβαίως έγκαιρη και κατάλληλη αντιμετώπιση της απόσπασης της οδοντωτής περιφέρειας του αμφιβληστροειδούς ή μεγάλων περιφερικών ρήξεων του αμφιβληστροειδούς.

Επιπλέον υπάρχει και ο κίνδυνος της ταχείας αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019