Αίσθηση μάζας στο λαιμό

Ορισμός

Αίσθηση μάζας στο λαιμό, η οποία δε μπορεί να σχετιστεί με κάποια οργανική νόσο.

 

Αιτιολογία

Άγνωστη. Αυξημένος μυϊκός τόνος στον εγγύς οισοφάγο/φάρυγγα.

Συχνά δευτεροπαθές σύμπτωμα σε ανησυχία/ άγχος, συχνή άσκηση πίεσης από τη γλώσσα στην υπερώα, δυσλειτουργία (=αύξηση) της αναπνοής.

Βλέπε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο: Νοσήματα των αεροφόρων οδών.

 

Συμπτώματα

Αίσθηση μάζας στο λαιμό.

’’Δεν μπορεί να πάρει αέρα’’.

Συχνά πρόκειται για ασθενή με συμπαθητικοτονία, που παρουσιάζει ανησυχία/άγχος/κατάθλιψη.

Είναι τυπική η εκδήλωση των πιο έντονων συμπτωμάτων σε ‘’ξηρή κατάποση’’.

Συνήθως δεν παρουσιάζονται προβλήματα, όσο αφορά την πρόσληψη τροφής.

Επίσης συχνά ο ασθενής ανακουφίζεται με την πρόσληψη τροφής-/υγρών.

 

Διαφορική διάγνωση

Δυσφαγία με πραγματική κινητική δυσλειτουργία οισοφάγου/ φάρυγγα, ενδοθωρακική βρογχοκήλη, οισοφαγίτιδα – γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, άγχος, κατάθλιψη, κύστη τραχηλικής χώρας, εκκόλπωμα οισοφάγου, ξένο σώμα στο φάρυγγα, καρκίνος αμυγδαλών/υποφάρυγγα/οισοφάγου.

 

Διερεύνηση

Ιστορικό. ΩΡΛ/κή-αντικειμενική εξέταση.

(Ζητήστε από τον ασθενή να ευθειάσει τα χέρια του. Αν σ’αυτήν τη θέση διαπιστώσετε μία μη-ψηλαφητή βρογχοκήλη, αυτό συνεπάγεται αυξημένη πίεση πάνω από την πρόσθια τραχηλική χώρα).

’’Γλώσσα σαν φύλλο βελανιδιάς’’; (=σημείο συχνής και πολλές φορές ασυνείδητης πίεσης στη γλώσσα).

Αν χρειαστεί, α/α υποφάρυγγα/ οισοφάγου, ακτινολογικός έλεγχος με διάβαση οισοφάγου.

 

Θεραπεία

Ζητήστε τη συνδρομή λογοθεραπευτή. Καθησύχαση του ασθενή.

Εστιάστε στις συνθήκες ζωής του ασθενή: Υπάρχει στρες, άγχος;

Αν χρειαστεί, χορήγηση σκευασμάτων-SSRI για 6 μήνες ή περισσότερο.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019