Ανοιχτή ευσταχιανή σάλπιγγα (Tuba aperta)

ICD-10: H69.0

Ορισμός

Πολύ πλατιά ευσταχιανή σάλπιγγα.

 

Αιτία

Συχνότερα άγνωστη.

Ορμόνες (κύηση), μεγάλη απώλεια βάρους.

 

Συμπτώματα

Αίσθημα βουλωμένου αυτιού.

Αντίλαλος στο αυτί, όταν το άτομο μιλάει μόνο του (‘’σαν να μιλάει μέσα σε ένα βαρέλι’’), μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη.

Μπορεί να επιδεινώνεται κατά τη σωματική δραστηριότητα (η ευσταχιανή σάλπιγγα διευρύνεται) και να βελτιώνεται στη θέση κατάκλισης (ο βλεννογόνος της ευσταχιανής σάλπιγγας διογκώνεται).

Συνηθισμένη κατάσταση. Προσβάλλει ενήλικα άτομα.

 

Διαφορική διάγνωση

Ωτοσαλπιγγίτιδα, σύνδρομο του τείνοντα το τύμπανο [tonic tensor tympani syndrome] (αίσθηση πίεσης στο αυτί, μερικές φορές βραχείς οξείς ήχοι, ενδεχομένως παραμόρφωση ήχων εξαιτίας του ότι ο τείνων τον τυμπανικό υμένα μυς διατείνει τον τυμπανικό υμένα).

Αυτόματη ανάρρωση.

 

Διερεύνηση

Ιστορικό.

Μερικές φορές η σύγχρονη κίνηση του τυμπανικού υμένα διαπιστώνεται κατά τη βαθιά αναπνοή.

Συχνά παρερμηνεύεται ως ωτοσαλπιγγίτιδα εξαιτίας αίσθησης βουλωμένου αυτιού.

Δοκιμασία με διαπασών (η δοκιμασία Weber δεν ‘’πλαγιάζει’’).

Αξιολόγηση ακοής.

Δεν παρατηρείται αντικειμενική επίδραση στην ακοή.

 

Θεραπεία

Καμία.

Συχνότερα υποχωρεί αυτόματα.

Καθησύχαση του ασθενή και ενημέρωση για το φαινόμενο.

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις με μακροχρόνιες ενοχλήσεις – ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για αμφοτερόπλευρα συμπτώματα – παραπομπή σε ΩΡΛ με ερωτηματικό για τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.

Για ορισμένα άτομα η ενέργεια αυτή είναι αποτελεσματική.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019