Λόξυγκας

ICD-10: R06

Ορισμός

Ακούσια σύσπαση του διαφράγματος, συχνά ακίνδυνη.

 

Αιτιολογία

Στην πράξη σχεδόν πάντα άγνωστη.

Ο τοπικός ερεθισμός του διαφράγματος ή της νεύρωσής του:

Φρενικό νεύρο μπορεί να προκληθεί από φαγητό με δυνατά καρυκεύματα, αλκοόλ, από πολύ γρήγορη λήψη τροφής ή πόση υγρού.

 

Άλλες λιγότερο συνηθισμένες αιτίες μπορεί να είναι:

Διαφραγματοκήλη, έλκος, γαστρίτιδα, διάταση στομάχου, πλευρίτιδα, φλεγμονή πνευμόνων, καρκίνος πνεύμονα, περικαρδίτιδα, έμφραγμα μυοκαρδίου, περιτονίτιδα, υποδιαφραγματικό απόστημα, παγκρεατίτιδα, όγκος κοιλιακής χώρας, ανεύρυσμα αορτής, σαρκοείδωση, ουρική αρθρίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια/ουραιμία, επίδραση-ΚΝΣ, π.χ. θρόμβωση της βασικής αρτηρίας του εγκεφαλικού στελέχους, εγκεφαλική αιμορραγία.

 

Διερεύνηση

ΗΚΓ.

Ιστορικό σχετικά με συμπτώματα από θώρακα/ -στομάχι/ -έντερο/ -κοιλιά/ -νευρολογικά.

Ελάττωση βάρους σώματος;

Φυσική αντικειμενική εξέταση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η αρτηριακή πίεση, ακρόαση πνευμόνων, ψηλάφηση κοιλίας, αδρή νευρολογική εκτίμηση.

ΤΚΕ, Hb, ενδεχομένως κρεατινίνη-ορού, ουρία-ορού.

 

Θεραπεία

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία θεραπεία με τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

Εκείνο που μπορεί να δοκιμάσει κανείς είναι κάτι, που εμπειρικά έχει διαπιστωθεί ότι φέρνει αποτέλεσμα:

Αναπνοή σε μία σακούλα (αύξηση διοξειδίου του άνθρακα).

Έλξη της γλώσσας δυνατά με έναν επίδεσμο.

Πρόκληση ερεθισμού στο πίσω φαρυγγικό τοίχωμα με την εισαγωγή ενός καθετήρα 8-10 εκ. μέσα στη μύτη, τον οποίο θα τραβήξετε μπρος και πίσω.

Να γίνουν μαλάξεις στο πρόσθιο τμήμα της μαλθακής υπερώας, καθώς και του πίσω φαρυγγικού τοιχώματος με ένα γλωσσοπίεστρο.

 

Κατάποση κρύου νερού (από το απομακρυσμένο χείλος του ποτηριού) με το σώμα σε κλίση προς τα μπρος.

Κάντε μαλάξεις του φρενικού νεύρου με τον ασθενή σε θέση κατάκλισης και, ενώ έχει το πηγούνι ανυψωμένο, μασάζ 1-2 εκ. κάτω από τη γωνία της κάτω γνάθου για 5-10 δευτερόλεπτα.

Η διαδικασία αυτή να επαναληφθεί μετά από μερικά λεπτά στην άλλη πλευρά.

(Δοκιμάστε δισκία αλοπεριδόλης 1-2 mg x3).

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αλοπεριδόλη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019