Κώφωση ξαφνική, Αιφνίδια απώλεια ακοής

ICD-10: H91

Ορισμός

Ξαφνική μείωση ακοής, από ήπια ελάττωση μέχρι κώφωση.

 

Αιτιολογία

Συχνότερα άγνωστη. Ιός (απλού έρπητα, γρίπης, Epstein-Barr, μπορρελίωση);

Διαταραχή της μικροκυκλοφορίας του έσω ωτός; Όγκος ακουστικού νεύρου; Αυτοάνοση ασθένεια;

 

Γνωστές αιτίες (σπάνιες):

Ακουστικό τραύμα, παρωτίτιδα, βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα, σύφιλη.

 

Συμπτώματα

Εκδηλώνονται μέσα σε δευτερόλεπτα ή σταδιακά σε διάρκεια πολλών 24ώρων.

Συχνότερα μονόπλευρη μείωση της ακοής ή κατά κάποιο ποσοστό % αμφοτερόπλευρα.

Οτιδήποτε από ήπια μείωση της ακοής μέχρι κώφωση.

Συχνά αίσθημα πληρότητας του αυτιού.

Είναι συχνό ένα ήπιο αίσθημα δυσφορίας.

Μπορεί να εκδηλωθούν εμβοές, ζάλη, ναυτία, εμετός.

 

Αντικειμενική εξέταση

Φυσιολογικά ευρήματα κατά την αντικειμενική εξέταση του αυτιού.

Το ακουόγραμμα δείχνει νευροαισθητηριακή απώλεια ακοής.

Η δοκιμασία Weber πλαγιάζει στο υγιές αυτί, η δοκιμασία Rinne είναι θετική στο προσβλημένο αυτί.

Δοκιμασίες Weber & Rinne.

 

Διαφορική διάγνωση

Βύσμα κυψελίδας, εξωτερική ωτίτιδα, εκκριτική ωτίτιδα (η διάκριση βασίζεται στη δοκιμασία με τονοδότη), νόσος Meniére, ψυχογενής ή κεντρικής αιτιολογίας μείωση της ακοής.

 

Διερεύνηση

Ωτοσκόπηση, ακουομέτρηση, Weber/Rinne, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υποκεφάλαιο ‘’Απώλεια ακοής’’ στο παρόν κεφάλαιο.

 

Νευρολογική εκτίμηση:

Δεν αναμένεται βλάβη σε άλλο νεύρο εκτός από βλάβη της VIIIης εγκεφαλικής συζυγίας.

 

Αν η βλάβη δεν υποχωρεί αυτόματα, πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τυχόν ύπαρξης ακουστικού νευρινώματος [ή αιθουσαίου σβαννώματος] (όγκου του ακουστικού νεύρου).

Θεραπεία

Παραπομπή επειγόντως στην ΩΡΛ/κή κλινική.

Συχνά δοκιμάζεται η χορήγηση στεροειδών, η θεραπευτική τους αξία αμφισβητείται.

Συστήνεται χορήγηση αναρρωτικής άδειας/ανάπαυσης.

Η πρόγνωση είναι άριστη, όταν πρόκειται για ήπια απώλεια ακοής χωρίς άλλα συμπτώματα.

Αυτόματη ίαση στο 60% των περιπτώσεων.

Σε μπορελίωση χορηγείται δοξυκυκλίνη.

Σε υποψία έρπητα ζωστήρα χορηγείται ακικλοβίρη.
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2021