Περιαμυγδαλικό απόστημα, Περιαμυγδαλίτιδα

ICD-10: J36

Ορισμός

Λοίμωξη, που έχει επεκταθεί βαθιά μέσα στις αμυγδαλές.

 

Αιτιολογία

Πιο συχνά ως επακόλουθο της βακτηριδιακής αμυγδαλίτιδας.

 

Συμπτώματα

Συχνότερα μονόπλευρο ισχυρό άλγος με αντανάκλαση μέχρι το αυτί, δυσχέρεια κατάποσης, επίδραση στη γενική κατάσταση, πυρετός και δυσχέρεια διάνοιξης του στόματος, δυσαρθρία.

 

Αντικειμενική εξέταση

Οίδημα μαλθακής υπερώας έξω από τις αμυγδαλές, απόφραξη, που μετατοπίζει την αντίθετη πλευρά, μονόπλευρη ερυθρότητα περιαμυγδαλικά, τρισμός (δυσχέρεια διάνοιξης του στόματος).

 

Οπισθοφαρυγγικό απόστημα:

Οίδημα κάτω από τις αμυγδαλές του φάρυγγα, που παρουσιάζεται σε συνδυασμό με/μετά από αμυγδαλίτιδα.

Άλγος. Δυσαρθρία.

Μερικές φορές διαπιστώνεται με το γλωσσοπίεστρο, αλλά συχνότερα με κάτοπτρο.

Σπάνιο. Παραπομπή σε ΩΡΛ/γο.

 

Θεραπεία

Διάνοιξη, χειρουργικός καθαρισμός και παροχέτευση του εντοπισμένου αποστήματος, επανάληψη σε 1-3 ημέρες.

 

Χορήγηση [1] (φάρμακα εκλογής ως μονοθεραπεία, που καλύπτουν τα αναερόβια της στοματικής κοιλότητας, τους β-αιμολυτικούς στρεπτόκοκκους και το χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο):

* Αμπικιλίνης/σουλμπακτάμης 3 g x4 i.v. (Begalin-P) ή

* Κλινδαμυκίνης 600 mg x4 ή 900 mg x3 i.v. (Dalacin) ή

* Αμοξυκιλίνης/κλαβουλανικού οξέος, 1,2 g x3 ή 4 i.v.

 

Υπόθετα δικλοφαινάκης.

Όταν δεν είναι εφικτή η χειρουργική διάνοιξη, παραπομπή σε ΩΡΛ/γο.

 

Φαρμακευτική αγωγή   

 

Αντιβιοτικά

Αμοξυκιλίνη/κλαβουλανικό οξύ.

Αμπικιλίνη/σουλμπακτάμη.

Κλινδαμυκίνη.

 

Αναλγητικά

Δικλοφαινάκη.

Παρακεταμόλη.

 

[1] Θέματα ωτορινολαρυγγολογίας, Διονυσίου Ε. Κυρμιζάκη, Ιατρικές εκδόσεις Βαγιονάκης, 2014.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019