Πολύποδες ρινός

ICD-10: J33

Ορισμός

Φλεγμονή των άνω αεροφόρων οδών, συχνά με έναρξη από τους γναθιαίους κόλπους ή τις ηθμοειδείς κυψέλες.

 

Αιτιολογία

Δεν είναι εντελώς γνωστή.

Κληρονομική επιβάρυνση.

Συνηθισμένη κατάσταση σε χρόνια πολυετή ρινίτιδα.

Συνηθέστερη σε άντρες στην ηλικία των 20-50 ετών.

Λοιμώδεις παράγοντες.

Έχει συζητηθεί η πιθανή συμμετοχή σταφυλοκόκκων ως μέρος της αιτιολογίας.

Αλλεργίες.

Συχνά σχετίζεται με άσθμα/δυσανεξία σε ΑΣΟ/-ΜΣΑΦ.

 

Συμπτώματα

Ρινική συμφόρηση, προσωπαλγία, αναπνοή δηλαδή εισπνοή και εκπνοή από τη μύτη.

Υποτροπιάζουσες παραρρινοκολπίτιδες, ανοσμία, ρινόρροια.

 

Αντικειμενική εξέταση

Είναι πιο εύκολο να γίνει περίπου 15 λεπτά μετά από χρήση αποσυμφορητικού, όπως π.χ. οξυμεταζολίνη.

Οιδηματώδεις βλεννογόνοι, μισχωτοί πολύποδες, γκριζοερυθροκίτρινο χρώμα, συχνότερα πιο ανοιχτόχρωμο από τους βλεννογόνους με μαλθακή σύσταση, εύκαμπτοι.

 

Διαφορική διάγνωση

Ξένο σώμα, όγκοι, μεγάλες ρινικές κόγχες.

 

Θεραπεία

Αιτιολογική (π.χ. αλλεργία, δυσανεξία σε ακετυλοσαλικυλικό οξύ/ΜΣΑΦ, λοιμώξεις).

Ήπια συμπτώματα:

Ρινικό στεροειδές.

Ως πρώτης εκλογής, σπρέι.

Μέτρια-ισχυρά συμπτώματα:

Θεραπεία με στεροειδή από το στόμα για 1-3 εβδομάδες μαζί με ρινικό στεροειδές, το οποίο θα λαμβάνεται στη συνέχεια για αρκετούς μήνες.

Ενδείξεις παραπομπής:

Μονόπλευροι, ’’σαρκώδεις’’ ή που αιμορραγούν εύκολα πολύποδες, άλγος.

Έναρξη σε ασθενείς < 20 ετών και > 50 ετών, αστοχία φαρμακευτικής θεραπείας.

Σε αυτήν την περίπτωση έχει θέση η χειρουργική αντιμετώπιση.

Μετά από την επέμβαση αφαίρεσης των πολυπόδων είναι απαραίτητη η λήψη ρινικών στεροειδών τουλάχιστον για 6-12 μήνες.

Φαρμακευτική αγωγή

Στεροειδή

Βουδεσονίδη.

Μομεταζόνη.

Πρεδνιζολόνη.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019