Ωτίτιδα μέση εκκριτική, Ωτοσαλπιγγίτιδα

ICD-10: H65

Ορισμός

Υγρό στο μέσο αυτί.

 

Αιτιολογία

Οίδημα του βλεννογόνου της ευσταχιανής σάλπιγγας με κατάργηση ή παρεμπόδιση του αερισμού από και μέσα στο μέσο αυτί.

Συνήθης κατάσταση σε λοίμωξη των άνω αεροφόρων οδών και μετά από μέση ωτίτιδα, άτομα, που ’’ρουφάνε’’ τις εκκρίσεις πίσω με τη ρινική αναπνοή, μεγάλες αδενοειδείς εκβλαστήσεις (νεότερα άτομα).

Όγκος επιφάρυγγα (ηλικιωμένα άτομα).

 

Συμπτώματα

Σε ενήλικες απώλεια της ακοής, αίσθημα βουλώματος του αυτιού.

Σε παιδιά συχνά είναι τα άτομα του στενού περιβάλλοντος, που διαπιστώνουν την απώλεια της ακοής.

Αίσθηση φυσαλίδων και κριγμών στο αυτί.

 

Αντικειμενική εξέταση

Εισολκή, μερικές φορές υπεραιμία του τυμπανικού υμένα (ορισμένες φορές φυσιολογική κατάσταση, αλλά ποτέ προβολή προς τα έξω), υγρό στο μέσο αυτί (από παχύρρευστο μέχρι λεπτόρρευστο σα νερό) και απώλεια της ακοής.

Γκρίζος, αδιαφανής τυμπανικός υμένας, μερικές φορές κιτρινωπός (‘’κιτρινωπό σαν κεχριμπάρι’’).

 

Διαφορική διάγνωση

Οξεία μέση ωτίτιδα.

Τυμπανικός υμένας ερυθρός, όπως μετά από κλάμα, βύσμα κυψελίδας, όγκοι στον επιφάρυγγα, χρόνια λοίμωξη (μεταξύ άλλων από Chlamydia influenzae).

Ανοιχτή ευσταχιανή σάλπιγγα (βλέπε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο).

Σύνδρομο tensor tympani (αίσθημα πίεσης στο αυτί, μερικές φορές βραχείς οξείς ήχοι, ίσως παραμόρφωση ήχου εξαιτίας του ότι ο τείνων τον τυμπανικό υμένα μυς διατείνει τον τυμπανικό υμένα, αυτόματη ανάρρωση).

 

Διερεύνηση

Ωτοσκόπηση, ακουολογικές δοκιμασίες και ιστορικό. Το ακουόγραμμα, τονικό και αγωγιμότητας, αποκαλύπτει διαταραχή αγωγιμότητας.

Η τυμπανομετρία διασαφηνίζει την ύπαρξη μειωμένης ή μηδενικής πίεσης στο μέσο αυτί, ‘’ευθύς τυμπανικός υμένας’’ ή κακή εικόνα.

Δοκιμασία με διαπασών (αρνητικό Rinne, το Weber συνηγορεί για την ύπαρξη ωτοσαλπιγγίτιδας).

 

Σε ενήλικο με εκκριτική ωτίτιδα, ιδιαίτερα μονόπλευρη, η οποία δεν υποχωρεί μπορεί κάτι τέτοιο να αποτελεί σημείο όγκου του επιφάρυγγα.

Πρέπει να γίνει επισκόπηση του επιφάρυγγα/στομίου ευτσταχιανής σάλπιγγας.

Στους νεότερους ασθενείς μπορεί να διατηρούνται ευμεγέθεις αδενοειδείς εκβλαστήσεις, οι οποίες συμπιέζουν το στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας και προκαλούν την παραγωγή εκκρίσεων στο μέσο αυτί.

Επισκόπηση του επιφάρυγγα.

Θεραπεία

Στις περισσότερες περιπτώσεις επέρχεται αυτόματη ίαση μετά από 1-3 μήνες, όχι αντιβιοτικά, ανύψωση του κρεβατιού στην περιοχή της κεφαλής.

Οι ενήλικοι μπορούν να κάνουν τη δοκιμασία Valsalva.

Τα αποσυμφορητικά ρινικά σπρέι ή αποσυμφορητικά από το στόμα δεν προσφέρουν κανένα όφελος.

Εμφύσηση με το μπαλόνι του Politzer.

Otovent-/εμφύσηση με μπαλόνι σε παιδιά (διαθέσιμο στα φαρμακεία).

Ωτοσαλπιγγίτιδες, οι οποίες δεν υποχωρούν αυτόματα σε 3-6 μήνες, θα πρέπει να παραπέμπονται σε ειδικό-ΩΡΛ/γο για ενδεχόμενη τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού.

Παιδιά με αμφοτερόπλευρη ωτοσαλπιγγίτιδα πρέπει να παραπέμπονται πιο γρήγορα λόγω κινδύνου επιδείνωσης στην ανάπτυξη του λόγου και αρνητικής επίδρασης στα ερεθίσματα.

Βλέπε επίσης το υποκεφάλαιο ‘’Παιδιά με συχνές ωτίτιδες’’.

Φαρμακευτική αγωγή

Αποσυμφορητικά

Ξυλομεταζολίνη.

Οξυμεταζολίνη.
Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2022