Αιματοσπερμία

ICD-10: N50

Ορισμός

Αίμα στο σπερματικό υγρό.

 

Αιτία

Συνήθως και τις πιο πολλές φορές πρόκειται για εντελώς ακίνδυνη κατάσταση, κατά την οποία έχει ραγεί κάποιο εξωτερικό αγγείο αίματος κατά τη σεξουαλική επαφή.

 

Επίσης παρουσιάζεται σε λοιμώξεις των ουροφόρων οδών-/ του προστάτη, σε λοιμώξεις των γεννητικών οργάνων, σε καρκίνο του προστάτη ή των ουροφόρων οδών.

 

Διερεύνηση

Ψηλάφηση του προστάτη και των εξωτερικών γεννητικών οργάνων,

στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ψηλάφηση των όρχεων και της επιδιδυμίδας.

 

Έλεγχος PSA-ορού.

Ενδεχομένως εξετάσεις σχετικά με ΣΜΝ.

 

Θεραπεία

Όταν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά:

Αναμονή και καθησύχαση του ασθενή.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019