Καθυστερημένη εκσπερμάτιση

ICD-10: F52

Ορισμός

Πλήρης αδυναμία εκτόνωσης ή εκτόνωση μόνο με πολύ μεγάλη δυσχέρεια.

 

Αιτία

Ψυχολογικό ή νευρολογικό υπόβαθρο.

Μερικές φορές πρόκειται για παρενέργεια φαρμακευτικού σκευάσματος, π.χ. αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά ή αντιυπερτασικά.

 

Θεραπεία

Κατά κανόνα δυσθεράπευτη κατάσταση.

Μπορεί να γίνει προσπάθεια σεξοθεραπευτικής εκπαίδευσης του αισθησιασμού.

Η διακοπή ή η αντικατάσταση του φαρμακευτικού σκευάσματος μπορεί μερικές φορές να επιφέρει βελτίωση.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019