Οξεία προστατίτιδα

ICD-10: N41

Ορισμός

Οξεία βακτηριακή φλεγμονή του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων.

 

Αιτία

Λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού μετά από παρακέντηση προστάτη.

 

Συμπτώματα

Συνήθως εκδηλώνεται κάποιος πόνος κατά την ούρηση, άλγος στην κορυφή του πέους και/ή κνησμός κατά την ούρηση και επιτακτικό αίσθημα για ούρηση.

Μπορεί να εκδηλωθούν αιματουρία και αιματοσπερμία, δυσχέρεια ούρησης με μειωμένη ροή ούρων, ίσως επίσχεση ούρων, ενώ όταν συνυπάρχει πυρετός, μπορεί να υποψιαστεί κανείς προσβολή και του ανώτερου ουροποιητικού.

 

Αντικειμενική εξέταση

Συχνά ο ασθενής επηρεάζεται από τη νόσο.

Ο προστάτης είναι μαλακός κατά την ψηλάφηση με έντονη ευαισθησία.

 

Διερεύνηση

Στικ ούρων ή έλεγχος του ιζήματος, καλλιέργεια ούρων, έλεγχος PSA (σχεδόν πάντα είναι αυξημένο.

Η αύξηση του PSA μπορεί να διατηρηθεί για μήνες μετά από τη λήξη της θεραπείας).

Ίσως να υπάρχει υπόλειμμα ούρων.

 

Διαφορική διάγνωση

Ενοχλήσεις, που μοιάζουν με της προστατίτιδας.

Χρόνια προστατίτιδα (βλέπε το αντίστοιχο υποκεφάλαιο).

 

Θεραπεία

Χορήγηση αντιβιοτικών [1], όπως π.χ. τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη ή σιπροφλοξασίνη.

Ίσως χρειαστεί να χορηγηθούν ΜΣΑΦ.

 

Εμβάθυνση:

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Αθήνα  2015. http://www.loimoxeis.gr/,

 

Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους, ΕΟΦ, 2014.

http://www.ifet.gr/files/infection_book_2014.pdf.

 

Φαρμακευτική αγωγή

 

Αντιβιοτικά

Κινολόνη: Σιπροφλοξασίνη.

Τετρακυκλίνη: Δοξυκυκλίνη.

 

ΜΣΑΦ: Δικλοφαινάκη.

 

[1] Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους, ΕΟΦ, 2014.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019