Ουρολοιμώξεις σε άντρες – Ουρηθρίτιδα

ICD-10: N34

Πάντα καλλιέργεια ούρων και έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ).

 

Μη ειδική ουρηθρίτιδα στους άντρες μπορεί να προκληθεί και από το Mykoplasma genitalium.

 

Θεραπεία

Σύμφωνα με ότι προτείνεται [1] από την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και τον ΕΟΦ.

 

[1] Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και τη Θεραπεία των Λοιμώξεων, Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Αθήνα, 2015.

http://www.loimoxeis.gr/  &

 

Οι λοιμώξεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και η θεραπεία τους, ΕΟΦ, 2014.

http://www.ifet.gr/files/infection_book_2014.pdf

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019