Λοιμώδες ερύθημα, Πέμπτη νόσος, Νόσος των πέντε ημερών

ICD-10: B08

Αιτία

Παρβοϊός 19.

 

Χρόνος επώασης: 1-2 εβδομάδες.

 

Συμπτώματα

Συνήθως στην ηλικιακή ομάδα από 2 – 10 ετών στον παιδικό σταθμό και το σχολείο, αίσθημα νόσησης, υποπυρεξία.

Η τυπική έναρξη χαρακτηρίζεται από όψη αυξημένης θερμότητας (‘’σαν χαστούκι’’) στις παρειές και περιστοματική ωχρότητα.

Μετά από 2 – 3 ημέρες εκδηλώνεται ερύθημα με δαντελωτή όψη στα χέρια, τον κορμό και τα πόδια, ορισμένες φορές αρθραλγίες.

 

Θεραπεία

Συμπτωματική.

Μεταδίδεται κυρίως πριν από την εκδήλωση του εξανθήματος.

Δε χρειάζεται παραμονή του παιδιού στο σπίτι με αποκλεισμό του από τον παιδικό σταθμό, όσο αφορά την μολυσματικότητα.

 

Εμβάθυνση: http://loimoxi.blogspot.com/

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019