Νευροψυχιατρικές λειτουργικές διαταραχές σε παιδιά – Δυσλεξία, Διαταραχές ανάγνωσης και γραφής

ICD-10: F81.0

Παρουσιάζεται σε περίπου ένα παιδί σε κάθε τάξη.

 

Όταν υπάρχει σοβαρή δυσλεξία, το παιδί πρέπει να παραπέμπεται σε ειδικό παιδαγωγό ή ψυχολόγο για ειδικές δοκιμασίες ανάγνωσης και γραφής (που δείχνουν το βαθμό δυσλεξίας), κατά κανόνα διαμέσου της σχολικής υπηρεσίας υποστήριξης.

Υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικές παιδαγωγικές μέθοδοι για το παιδί (συχνά σε υπολογιστή) και το παιδί έχει το δικαίωμα να ζητήσει προφορικές προόδους/ εξετάσεις στο σχολείο αντί για γραπτές.

Εξετάστε την όραση του παιδιού!

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019