Νευροψυχιατρικές λειτουργικές διαταραχές σε παιδιά – ESSENCE

(early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopment clinical examinations).

 

Πρόκειται για συγκεντρωτικό όρο καταστάσεων πρώιμης έναρξης, που περιλαμβάνουν προβλήματα συμπεριφοράς και/ή γνωσιακές δυσχέρειες.

 

Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάγνωση ή τις διαγνώσεις, που θα μπουν μετά από τη διερεύνηση.

Συμπεριλαμβάνονται η ΔΕΠΥ και οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019