Μειωμένη νοητική λειτουργία (νοητική υστέρηση) σε ενήλικες

ICD-10: F70 (= Ήπια ψυχική αναπτυξιακή διαταραχή) | F71 (= Μέτρια-σοβαρή ψυχική αναπτυξιακή διαταραχή) | F72 (= Σοβαρή ψυχική αναπτυξιακή διαταραχή)

Ορισμός

Αναπτυξιακή διαταραχή: IQ < 70.

Όταν αφορά ελαφριά διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή, IQ μεταξύ 55-69.

Ήπια νοητική υστέρηση: IQ μεταξύ 70-85.

 

Συμπτώματα

Μία προοδευτικά εξελισσόμενη κλινική εικόνα στην ενήλικη ζωή ενός ατόμου, το οποίο δε λειτουργεί, όπως είναι αναμενόμενο, π.χ. στην εργασία ή τις σχέσεις, αποτυγχάνει επανειλημμένα.

 

Διαφορική διάγνωση

Διαταραχή προσωπικότητας, νευροψυχιατρική λειτουργική διαταραχή κ.ά.

 

Αντικειμενική εξέταση

Συχνά χωρίς κάποια εμφανή απόκλιση.

 

Διερεύνηση

Ρωτήστε σχετικά με τη σχολική φοίτηση και τους βαθμούς σχολικής επίδοσης.

 

Θεραπεία

Προσαρμογή των απαιτήσεων της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, στις προϋποθέσεις με όσο πιο καλόβολο τρόπο γίνεται.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019