Παροδική ολική αμνησία

Ορισμός

Αιφνίδια έναρξη αδυναμίας διατήρησης μνημονικών εντυπωμάτων, η οποία υποχωρεί μέσα σε 24 ώρες.

Καλοήθης κατάσταση.

 

Αιτία

Άγνωστη.

Παροδική διαταραχή του έσω κροταφικού λοβού/ ιπποκάμπου.

 

Εκλυτικοί παράγοντες:

Σε νεαρά άτομα ημικρανία, φυσική δραστηριότητα, ήπια κάκωση κρανίου χωρίς απώλεια της συνείδησης.

 

Σε ηλικιωμένους φυσική δραστηριότητα, ψυχική καταπόνηση, οξύς πόνος, ψύχος, σεξουαλική δραστηριότητα, αυχενική επίδραση.

 

Διαφορική διάγνωση

ΠΙΕ (σπονδυλική κυκλοφορία), επιληψία (χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια), ημικρανία (χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια), εγκεφαλική αιμορραγία/ βλάβη.

 

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια παροδικής ολικής αμνησίας διάρκειας < 1 ώρας μπορεί να αφορούν κροταφική επιληψία.

 

Συμπτώματα

Ο ασθενής επαναλαμβάνει τις ίδιες ερωτήσεις ξανά και ξανά. Δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται σε σύγχυση.

 

Αντικειμενική εξέταση

Κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένοι.

Πολύ σπάνιο < 40 ετών.

Οξύ, αλλά εντελώς παροδικό επεισόδιο αδυναμίας της μνημονικής λειτουργίας διάρκειας από 2 μέχρι το μέγιστο 24 ωρών.

Στη διάρκεια των επεισοδίων διατηρείται η ικανότητα αυτεπίγνωσης.

Αμνησία κάποιας χρονικής περιόδου, που ορισμένες φορές αφορά πολλές εβδομάδες πριν.

 

Διερεύνηση

Μεμονωμένο επεισόδιο ερμηνεύεται ως καλόηθες.

Σε μεσήλικες/ ηλικιωμένους με τυπικό ιστορικό (συγγενείς), πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης, φυσιολογικό ΗΚΓ και σε φυσιολογική νευρολογική αντικειμενική εξέταση διακόπτεται η διερεύνηση. Ίσως ΑΣΟ σε ασθενή με αγγειακούς παράγοντες κινδύνου.

 

Σε ασθενή < 40 ετών γίνεται διερεύνηση με ΗΚΓ και πολυκλινική ΑΤ-εγκεφάλου και ΗΕΓ. Αν τα ευρήματα είναι φυσιολογικά και το ιστορικό είναι καθαρό, η διερεύνηση διακόπτεται.

Σε συνεχιζόμενο επεισόδιο γίνεται διερεύνηση με επείγουσα ΑΤ-εγκεφάλου, για να αποκλειστεί αιμορραγία/ άλλη εγκεφαλική διαταραχή.

Ο ασθενής μπαίνει σε παρακολούθηση μέχρι την παρέλευση του επεισοδίου.

 

Επαναλαμβανόμενα επεισόδια:

Γίνεται περισσότερο εκτεταμένη διερεύνηση, παραπεμπτικό σε νευρολόγο, ΜΤ-εγκεφάλου, καθώς και επαναλαμβανόμενα ΗΕΓ.

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019